Daňový balíček 2019 (1.4.2019)

Ruší se možnost zaokrouhlit DPH na celé koruny.

Při platbě v hotovosti se částka vzniklá zaokrouhlením celého dokladu na koruny nezahrnuje do základu daně.

Došlo ke změně výpočtu DPH z celkové částky včetně daně (tzv. výpočet shora). Nově se již nebudou používat dosavadní koeficienty pro výpočet DPH shora. Nově se pro zjištění základu daně částka včetně daně vydělí 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 a 1,10 v případě první, resp. druhé snížené sazby daně. Podle přechodných ustanovení je možné až do 30. 9. 2019 počítat daň starým způsobem.

 Mění se pravidla pro opravné daňové doklady podle § 42 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. Opravný daňový doklad se nově zahrne do přiznání k DPH již ve zdaňovacím období, ve kterém ho plátce odeslal odběrateli. Tím totiž vynaložil nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci plnění. Nově opravný doklad obsahuje datum uskutečnění zdanitelného plnění.

DPH u poukazů a voucherů rozlišuje mezi jednoúčelovým a víceúčelovým poukazem.

Od 1.1.2020 doznala změny úprava DPH nájmu nemovité věci – dobrovolné zdanění nájmu nemovité věci již nebude možné např. u rodinných domů a dalších nemovitostí určených k bydlení.