EET autentizační údaje

Zákon o evidenci tržeb již nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů (zákon č. 112/2016 Sb. a doprovodný zákon č. 113/2016 Sb. dne 13. 4. 2016).
K této problematice jsou zřízeny speciální webové stránky http://www.etrzby.cz/
První evidovanou tržbou budou tržby ubytovacích a stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Do té doby je třeba se připravit na tuto skutečnost zejména technicky. 
K přístupu na portál pro evidování tržeb budou sloužit tzv. autentizací údaje.
Žádost o autentizační údaje, které slouží k přístupu na portál a spravování certifikátů, musí být podána před přijetím první evidované tržby touto formou. Buď elektronicky s ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nebo ústně do protokolu u správce daně, který je věcně příslušný.
Následně stejnou formou poplatník obdrží autentizační údaje ve formě uživatelského jména a hesla, pomocí nichž bude přistupovat na portál pro evidenci tržeb.
Pokud již autentizační údaje poplatník získá, bude muset na portálu oznámit údaje o provozovnách, kde bude evidovat tržby. Na portálu pak bude nutné oznámit do 15 dnů i jakoukoli změnu nahlášené provozovny, nejpozději před první evidovanou tržbou při takovéto změně.
Po nahlášení provozovny bude možné na portálu získat certifikát pro jednoznačnou identifikaci při evidování tržeb. Poplatník může získat jeden nebo více certifikátů podle interní potřeby každého poplatníka. Může např. využít jediný certifikát pro všechny své provozovny a pokladní zařízení, nebo pro každou pokladnu požádá o jedinečný certifikát.
S prvními kroky je dobré začít již od září 2016, kdy bude možné žádat o autentizační údaje.