eNeschopenka – důležité služby a tiskopisy pro zaměstnavatele

Všechna podání lze úspěšně zvládnout na adrese https://eportal.cssz.cz/     a postačí přístupové údaje do vaší datové schránky. Zejména doporučuji podat  Žádost o zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců do datové schránky a/nebo na určený email.

Služby umožňující zaměstnavateli pověřit zaměstnance nebo externí subjekty:
•         Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)
•         Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Interaktivní tiskopisy umožňující zaměstnavateli pověřit zaměstnance nebo externí subjekty:
•         Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu)
•         Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu)
•         Vzor plné moci
•         Žádost o zasílání/zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Interaktivní tiskopis pro pověřené externí subjekty:
•         Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Návod a průvodce:
•         Průvodce pro zaměstnavatele a účetní firmy, jak získat informace o neschopenkách zaměstnanců
•         Návod pro klienty s pověřením přihlášených přes NIA pro spuštění služeb pro zaměstnavatele