Evidence skutečných majitelů

Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která implementovala čtvrtou směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Na základě této novely rejstříkový soud vede i neveřejnou evidenci skutečných majitelů. Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 

Do této evidence má přístup omezený okruh subjektů - mezi nimi i daňoví poradci jakožto povinné osoby podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 253/2008 Sb., o boji proti praní špinavých peněz ("AML zákon").  Podle AML zákona mají poradci v rámci povinnosti identifikace a kontroly klienta mj. povinnost zjišťovat skutečné majitele, kterého AML zákon definuje v § 4 odst. 4