Minimální mzda a pojistné

Minimální mzda pro rok 2019 činí 13.350 Kč - od 1.1.2020 se minimální mzda zvyšuje na 14.600,-Kč. Příslušné nařízení vlády neupravuje pouze minimální mzdu, ale i zaručenou mzdu.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a zároveň hranice pro solidární zvýšení daně (48násobek průměrné mzdy) pro rok 2019: 1 569 552Kč, pro rok 2020: 1 672 080

Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností pro rok 2019: 2 388, pro rok 2020: 2 544 (od data podání přehledu za rok 2019)

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ pro rok 2019: 2 208, pro rok 2020: 2 352 (od 1.1.2020)

Od výše minimální mzdy se odvozuje např. platba pojistného na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), která v roce 2019 činí 1.803 Kč a od 1.1.2020 se zvyšuje na 1.971 Kč.