Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSVČ

Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Žádost můžete podat prostřednictvím interaktivního formuláře. Základní informace k možnosti získání kompenzačního bonusu včetně dotazů a odpovědí naleznete na stránce

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc


Poznámky:
Stačí vyplnit jeden formulář z odkazu výše – Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu
(pro otevření formuláře se vyžaduje Adobe Reader 8 nebo vyšší)
Podat na FÚ. Podat lze i emailem podepsané a oskenované. Emailové adresy FÚ jsou také uvedeny v odkaze.


Kdo má nárok na kompenzační bonus?
O kompenzační bonus mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění1, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), přičemž zahrnuty jsou jak osoby, které tuto činnost vykonávají jako hlavní, tak osoby, které ji vykonávají jako činnost vedlejší. Výjimkou je situace, kdy je tato osoba v důsledku výkonu této činnosti účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (viz § 9 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 9 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění).

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace